DEKRA zapošljavanje d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64A

11070 Novi Beograd

Telefon: +381.11.21 20 454

Fax: +381.11.21 20 458

PRODAJA

E-mail: office.rs@dekra.com

RAČUNOVODSTVO

E-mail: office.rs@dekra.com

KOMUNIKACIJE I MARKETING

E-mail: office.rs@dekra.com

Web: www.dekra-zapo.rs

M.B. 20033576

PIB: 103838834

Daniele Divjanović, predsednik Uprave

Ivana Aleksandrov, zamenik direktora

DEKRA zapošljavanje obavlja delatnost na osnovu broja rešenja: 023-03-00048/2005-03 od dana 17.11.2005., izdato od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

Transakcijski račun 265-1100310005305-42 kod RBA

Uprava: Suzana Bernhard, Daniele Divjanović.

 

DEKRA outsourcing d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64A

11070 Novi Beograd

Telefon: +381.11.21 20 454

Fax: +381.11.21 20 458

PRODAJA

E-mail: office.rs@dekra.com

RAČUNOVODSTVO

E-mail: office.rs@dekra.com

KOMUNIKACIJE I MARKETING

E-mail: office.rs@dekra.com

Web: www.dekra-zapo.rs

M.B. 20798033

PIB: 107416379

Daniele Divjanović, predsednik Uprave

Ivana Aleksandrov, zamenik direktora

Na osnovu rešenja BD6120/2012 Agencije za privredne registre društvo je evidentirano kao Agencija za privremeno zapošljavanje sa šifrom pretežne delatnosti 7820 – Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje

Transakcijski računi: 265-1040310002239-34 kod RBA,

Uprava: Suzana Bernhard, Daniele Divjanović.