Agencijski rad / privremeno zapošljavanje je koncept putem kojeg agencija ustupa radnika na rad kod klijenta pri čemu sa radnikom potpisuje Ugovor o radu, a sa klijentom Ugovor o saradnji. Uz pronalaženje kvalitetnog i odgovarajućeg kadra za Vašu poslovnu organizaciju, usluga agencijskog rada / privremenog zapošljavanja uključuje i obavljanje svih administrativnih, pravnih i računovodstvenih poslova. Prednost privremenog zapošljavanja putem DEKRA-e je svakako i ta što smo, zbog velike baze kandidata, u mogućnosti da vrlo brzo odgovorimo na Vaše potrebe za radnicima.