Uprava društva DEKRA zapošljavanje d.o.o. i DEKRA Outsorcing d.o.o. donela je sledeću politiku kvaliteta za delatnost iz područja upravljanja ljudskim potencijalima:

Negovanje ličnog pristupa kao i briga za zaposlenog i klijenta fokus su našeg poslovanja. Kako nam je jedan od glavnih ciljeva da našim klijentima pružimo kvalitetan i kompletan paket usluga iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, osnova na kojoj se temelji naša politika kvaliteta, a bez koje spomenuto ne bi bilo moguće, odnosi se prvenstveno na ulaganje u razvoj intelektualnog kapitala. Naše kvalifikovano i edukovano osoblje predstavlja čvrsti temelj naše kompanije i potporni sistem bez kojeg bi naša glavna misija bila neostvariva.

Naši postavljeni ciljevi svakako će biti merljivi, ostvarivi i usmereni prema daljem razvoju naše delatnosti kao i prema razvoju inovacija u području upravljanja ljudskim potencijalima, a sa svrhom pružanja što kvalitetnije usluge našem klijentu. Budući da nam je zadovoljstvo naših klijenata od velike važnosti, uvek im pristupamo s posebnom pažnjom te zajednički pronalazimo rešenja koja su krojena po meri njihovih potreba.

Uzevši u obzir naš plan širenja portfolia usluga iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na našu regionalnu mrežu poslovnica, planiramo rast i razvoj kompanije kako na lokalnoj tako i na regionalnom nivou.